Deutsch English Chinese

เงื่อนไขการเข้าพักในรีสอร์ท (เพิ่มเติม)

   1. บ้านพัก 1 หลังมี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ/ห้องอาบน้ำ และ 1 ห้องนั่งเล่น
       แบ่งเป็น Garden Side และ Mountain Side
       - พักได้ 4 ท่าน /หลัง (หากต้องการเข้าพักมากกว่า 4 ท่าน ต้องแจ้งทางรีสอร์ท
   2. กรณีนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักด้วยทางรีสอร์ทมีเงื่อนไขดังนี้
           2.1 ผู้เข้าพักต้องแจ้งประเภทสัตว์ /สายพันธุ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
           2.2 ทางรีสอร์ทจะคิดค่าบริการในการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในราคา 150 บาท/ตัว (ตลอดการเข้าพัก หรือตามความเหมาะสม)
           2.3 ผู้เข้าพักต้องเตรียมกรง บ้าน หรือที่นอนของสัตว์เลี้ยงมาเอง ทางรีสร์อทจะไม่จัดหาให้
           2.4 ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นบนเตียงนอนโดยเด็ดขาด
           2.5 หากบ้านพักหรือสิ่งของอื่น ๆ เกิดความเสียหาย และสกปรกเพราะสัตว์เลี้ยงผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
           2.6 ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น
           2.7 ไม่รับสุนัขดุ หรือสุนัขล่า
    3. ขอสงวนสิทธิในการนำเครื่องเสียง และอุปกรณ์คาราโอเกะเข้ามาภายในรีสอร์ท
    4. ขอสงวนสิทธิในการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแก็ชหุงต้มเข้ามาภายในรีสอร์ท
    5. ผู้เข้าพักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีการสูญหายภายในบ้านพักหรือบริเวณรีสอร์ท ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
    6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบ้านพักโดยเด็ดขาด